Strona startowa

biedronka 1

"Nikt nie żyje dzięki sobie
i tylko dla siebie"
                  
ks. Jan Twardowski  
                                                  

 Orzeł

Mój świat wolny od agresji

III GMINNY KONKURS PROFILAKTYCZNY pod hasłem: Mój świat wolny od agresji odbył się 26.04. 2018r. W konkursie brali udział uczniowie klas siódmych szkół podstawowych. Tegoroczna III edycja konkursu stanowiła podsumowanie dwóch pierwszych konkursów, bowiem tematyka dotyczyła szeroko pojętej agresji, zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Tym razem nie sprawdzaliśmy teoretycznej wiedzy uczniów w tym zakresie.

Chcieliśmy się dowiedzieć się jak młodzież praktycznie poradzi sobie z rozwiązaniem sytuacji problemowych dotyczących agresji słownej, fizycznej oraz cyberprzemocy. Sam konkurs składał się z dwóch etapów: napisania opowiadania dotyczącego wylosowanej sytuacji problemowej oraz części plastycznej, gdzie zadaniem uczestników było wykonanie komiksu bądź plakatu inspirowanego tematem konkursu. W turnieju wzięły udział trzy szkoły z naszej gminy, a uczniowie pracowali w trzyosobowych drużynach.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:

p. Barbara Langner – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Komprachcicach

p. Linda Wencel - instruktor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach

p. Małgorzata Hajduk – asystent rodziny z GOPS w Komprachcicach

Po podliczeniu punktacji I miejsce w napisaniu opowiadania otrzymała drużyna z PSP w Polskiej Nowej Wsi, II miejsce - PSP Wawelno, a III miejsce - PSP Komprachcice.W konkursie plastycznym uczniowie wykazali się bardzo dużą pomysłowością. Prace wykonywali różną techniką. I miejsce otrzymała drużyna z Komprachcic, II miejsce – Polska Nowa Wieś, III miejsce –Wawelno.Konkurs profilaktyczny nie mógłby się odbyć bez pomocy i wsparcia wielu osób.W tym miejscu szczególnie podziękowania należą się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Waldemarowi Chmielowi, który pełni również funkcję pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki ich pomocy wszyscy uczniowie otrzymali nagrody.

Za rok kolejna edycja, już zapraszamy…

 

 
Dane szkoły
PSP w Komprachcicach
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Szkolna 18
46-070 Komprachcice
tel./fax 774647737
 psp_komprachcice@interia.pl
Dzwonki
1 lekcja 8:00 - 8:45
2 lekcja 8:55 - 9:40
3 lekcja 9:50 - 10:35
4 lekcja 10:45 - 11:30
5 lekcja 11:45 - 12:30
6 lekcja 12:40 - 13:25
7 lekcja 13:35 - 14:20
8 lekcja 14:30 - 15:15
9 lekcja 15:25 - 16:10
a wakacje już za...
Na skróty
Warto Zajrzeć

OSiR w Komprachcicach

img 02

Twitter MySpace Skype Vimeo